MashUP // DO OR DO NOT ... THERE IS NO TRY!

Integracija IT sistemov

Razvoj komunikacijskega vmesnika (Middle-Ware)

Naročnik si je želel povezavo treh aplikaciji. Aplikacije so temeljile na različnih platformah in nameščene so bile na različne aplikacijkse in podatkovne strežnike.

potrebno je bilo sodelovanje s tremi izvajalci. Razvili smo vmesnik na .NET platformi ki je skrbel za dovsmerno povezovanje teh sistemov. Uporabili smo SOAP, FTP in REST protokol.

Pri projektu je bila zelo zahtevno doseči časovno integracijo rešitev. Da bi odsegli neodvisnot sistemov je bilo potrebno zagotoviti rezervni načrt (fall-back) v primeruh nedostopnosti katerega od sistemov.

Vmesnik smo, kljub soodvisnosti več izvajalcev in tesnemu časovnemu okviru implementirali v roku.

Sorodni projekti