MashUP // DO OR DO NOT ... THERE IS NO TRY!

Borzen d.o.o. - DES

Document Exchange System

Razvili smo vmesnik za rokovanje z elektronskimi dokumenti po EU standardu ENTSO-E standardu. Sodelovali smo s podjetjem Solvera Lync d.o.o. in naročniku omogočili uvoz podatkov za bilančni obračun trga z električno energijo ter izvoz poročil. Projekt je zahteval natančno vgradnjo vmesnika v obstoječo aplikacijo. Zahteval je intenzivno tristransko komunikacijo med naročnikom in ostalimi izvajalci. Posebnost je bilo tudi temeljito integracijsko testiranje. 

Sorodni projekti